Nieuwbouw 98 woningen Brinken in de Zoom

Op het terrein van groenvoorzieningenbedrijf Sight Landscaping aan de Groene Zoomweg in Harderwijk ontwikkelen wij een woningbouwplan.

De woningen in het plan ‘Brinken in de Zoom’ zijn ontworpen door Van Egmond architecten en voorzien in de bouw van 98 koopwoningen in diverse prijscategorieën. Het gaat om 31% goedkopere woningen, 14% middeldure en 55% woningen in de vrije sector. Het bestemmingsplan “Drielanden - Groene Zoomweg 49” wat voorziet in de realisatie van de woningen is op 9 november 2023 vastgesteld.

De woningen op de Brink worden niet aangesloten op het aardgasnet. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen en andere slimme en innovatieve ontwerpen en technieken. Ook het regenwater wordt geborgen en gedoseerd afgevoerd. Daarmee wordt voorkomen dat het regenwater direct wordt afgevoerd naar het omliggende watersysteem. Het wordt een woonbrink die zowel aantrekkelijk is als leefomgeving voor mens, dier en plant. Het gebied moet bijdragen aan de biodiversiteit.

De woonbrinken worden in een drietal aansluitende fasen gebouwd. De eerste bouwfase gaat eind 2024 van start.

Dit jaar wordt nog de omgevingsvergunning voor de bouw van alle woningen aangevraagd en begin 2024 starten we met het verkoop gereed maken van het bouwplan.

Het bestaande gebouw is nu nog in gebruik, voor de bouwvak van 2024 verhuizen de huidige huurders naar hun nieuwe locaties. Meteen na de bouwvak starten we met de sloop van de bestaande panden en het bouwrijp maken van het terrein zodat we eind 2024 kunnen starten met de bouw van de eerste woningen. Zoals het nu lijkt delen wij het plan op in 3 fasen, tussen elke fase zit circa 3 maanden. De eerste woningen worden eind 2025 opgeleverd en de laatste rond de bouwvak van 2026.

In februari/maart volgt er een uitnodiging voor een preview van de woningen. In mei/juni starten we met de verkoop van de eerste fase.

MNM Makelaars uit Harderwijk is de verkopende makelaar van dit plan. Wilt u zich aanmelden voor dit project? Stuur dan een mail naar de makelaar harderwijk@mnm.nl.

 

 

 

Verkoop en informatie

Ontvang een melding zodra de verkoop van dit project van start gaat

Nieuwbouw 98 woningen Brinken in de Zoom
Nieuwbouw 98 woningen Brinken in de Zoom Harderwijk

Voer uw gegevens in. Zodra het project in de verkoop gaat, ontvangt u een bericht van de makelaar.