Nieuwbouw 10 woningen De Hofstee

Aan de rand van het Veluwse dorp Elspeet zijn 10 woningen gerealiseerd waarvan 4 comfortwoningen en 6 ééngezinswoningen.

De woningen kenmerken zich door de unieke gevelaanzichten met o.a. Thermo Ayous hout elementen in de voorgevels. Het terrein is aangeplant met een nieuwe boomwal bestaande uit inheemse boomsoorten en mooie diverse onder begroeiing. Op deze manier is er positief bijgedragen aan de biodiversiteit en de leefbaarheid van de buurt en is er gezorgd voor een groene verbindingszone voor de kleine reptielen en marterachtigen.

Naast het aanplanten van groen is er veel aandacht besteed aan infiltratie van het regenwater en zijn de woningen voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. Op deze manier is er een duurzaam woonhofje voor de toekomst gerealiseerd.