195

Renovatie Het Klooster

Het Rijksmonument waarin Leerhotel Het Klooster, het opleidingshotel van MBO Amersfoort, gevestigd is, onderging tijdens de zomervakantie van 2017 een ware metamorfose. Het restaurant werd volledig vernieuwd, de majestueuze Kerkzaal kreeg een grondige opknapbeurt en de Kloostergangen werden voorzien van ledverlichting. Van de Kolk zorgde ervoor dat de leerlingen geen enkele overlast ervoeren van de renovatie.

Ga naar verbouw, onderhoud en beheer

Alles verliep volgens planning. Van de Kolk heeft de opleverdata ruimschoots gehaald

Karen Maas, hoofd facilitaire zaken Hotel Amersfoort