Nieuwbouw laatste fase plan Vogelveld in september van start