Corona statement

In de strijd tegen verdere verspreiding van het Coronavirus hebben wij maatregelen getroffen.

Wij doen ons uiterste best om onze werkzaamheden uit te blijven voeren. Daarin nemen wij de richtlijnen van de overheid in acht. Dit houdt in dat wij onze contacten zoveel mogelijk digitaal en telefonisch zullen onderhouden. Wij hanteren deze regels tot nader order.

Voor wat betreft afspraken hebben wij onze medewerkers gevraagd om geen fysieke afspraken te maken en te ontvangen. Voor mogelijke afspraken of gezamenlijke besprekingen communiceren we uitsluitend via telefoon, e-mail, skype etc.

 • Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis. De uitvoerders zullen zoveel mogelijk vanuit huis of vanuit de keet werkzaam zijn.

 • Onze werknemers hebben wij geïnstrueerd de maatregelen van RIVM op te volgen, te weten:
  • Bij milde klachten; blijf thuis (dus ook bij verkoudheid en griepverschijnselen)
  • Hygiëne-adviezen; regelmatig handen wassen, papieren zakdoeken gebruiken en in de holte van je elleboog niezen/hoesten.
  • Geen handen schudden / fysiek contact vermijden en houd gepaste afstand tot elkaar (1,5 meter)

 • Op de bouwplaatsen sturen wij er op dat er zo mijn mogelijk mensen tegelijkertijd in dezelfde ruimte of bij elkaar in de buurt aan het werk zijn.

 • Er wordt gespreid geschaft verdeeld over de schaftkeet, woningen en bedrijfsbussen.

 • We proberen zoveel mogelijk op 1 plek te zijn. Het switchen van mensen van en naar andere bouwprojecten wordt zoveel mogelijk beperkt.
   
 • Tevens zal er extra aandacht zijn voor de hygiëne op de bouwplaatsen. De keten en sanitaire voorzieningen worden driemaal daags schoongemaakt. De schoonmaak wordt middels een registratieformulier bijgehouden.
   
 • Bouwplaats medewerkers hebben de mogelijkheid om met eigen vervoer naar het werk te komen in plaats van de bedrijfsbus waarin meerdere personen tegelijk vervoerd worden.
   
 • Met de nodige voorzorgsmaatregelen stellen wij alles in het werk om de projecten volgens planning door te laten lopen. Voor de voortgang van onze projecten zijn tijdige leveringen van groot belang. Hiervoor zijn wij in grote mate afhankelijk van onze leveranciers.
   
 • Opleveringen die stonden ingepland gaan vooralsnog door, onder voorbehoud dat de nutsbedrijven de woningen aansluiten. De oplevering vindt plaats met de kopers (maximaal 2 personen) Momenteel kunnen wij bij een oplevering niet meer toelaten; kinderen, ouders, broers en zussen en alle andere niet derden, met uitzondering van een door de koper in hand genomen externe deskundige.  

 • Zoals eerder aangegeven zijn we in de bouw afhankelijk van diverse andere partijen. Hoewel we vanuit onze eigen organisatie op dit moment onze dienstverlening en productie redelijk op peil kunnen houden kunnen we nog niet overzien welke gevolgen de problematiek zal hebben. We maken dan ook een voorbehoud ten aanzien van bijvoorbeeld opleverprognoses. Per project zullen we hierover zo goed mogelijk over informeren.

 • Onze werkplaats is dagelijks geopend volgens normale openingstijden. Ons dringende verzoek om niet zomaar langs te komen maar telefonisch contact te leggen.

 • Op elke bouwplaats is een corona verantwoordelijke aangesteld om toezicht te houden op het naleven van de richtlijnen.

 • We werken volgens het landelijk protocol ‘Samen veilig doorwerken’.


Wij vertrouwen erop dat we met deze maatregelen zo goed mogelijk door kunnen met oog voor onze mensen en onze dienstverlening. Mocht u nog vragen hebben neemt u gerust contact met ons op via 0577-461855 of per mail receptie@vandekolk.nl.

Team Van de Kolk