Nieuwe wijk aan Lunterseweg

Woensdag 1 November 2017

 
In totaal 27 nieuwbouwwoningen zijn er gepland, op de huidige locatie van garage Boekhout, Bakker Automotive en garage Groenleer in Barneveld.
Op een terrein langs de Lunterseweg, tussen de nieuwe wijk Eilanden-Oost en de Barneveldse Beek, wil ontwikkelaar Van de Kolk uit Garderen aan de slag met het nieuwe plan, dat geografisch aansluit op Eilanden-Oost. De gemeente gaat akkoord met het verzoek.
 
 
Begin volgend jaar verwacht de ontwikkelaar een ontwerpbestemmingsplan te kunnen voorleggen. ,,Op z'n vroegs in 2019 verwachten we vervolgens te kunnen slopen en daarna te bouwen'', zegt ontwikkelaar Henk van de Kolk. Het bouwbedrijf kocht het terrein in 2015 aan met het oog op woningbouwontwikkeling. ,,De bestaande huurders hebben een tijdelijk huurcontract. De komende periode zullen zij tijd nodig hebben om een nieuwe plek te zoeken.'' Naast de drie genoemde garagebedrijven zitten op dit terrein ook enkele zzp-ers. Jan Boekhout, één van de huurders op het terrein: ,,Het is voor ons op dit moment nog niet duidelijk waar we naartoe kunnen en op welke termijn we zullen moeten verhuizen.''

Het leegkomende terrein biedt volgens de ontwikkelaar ruimte voor 27 koophuizen, onderverdeeld in acht rug-aan-rugwoningen, zes seniorenwoningen, twee blokken met elk vijf rijwoningen, twee halfvrijstaande woningen en één vrijstaande woning. De aangrenzende bestaande woningen langs de Lunterseweg vallen buiten het ontwikkelingsplan en blijven dus bestaan.

Het nieuwe wijkje sluit hiermee aan op de wijk Eilanden-Oost en krijgt ook een toegangsweg vanaf Ternate. ,,Qua stijl willen we wel afwijkend bouwen, met een geheel eigen karakter'', zegt Van de Kolk. ,,We zoeken juist meer aansluiting bij de bouwstijl van de bestaande oudere huizen aan de Lunterseweg.'' Niet alleen moeten de garageloodsen gesloopt worden om ruimte te bieden aan dit nieuwe bouwplan, ook moeten meerdere bomen gekapt worden. Van de Kolk: ,,De oude eiken langs de Lunterseweg willen we behouden, maar op het terrein zelf zullen lindenbomen moeten sneuvelen. Binnen het plan willen we wel plekken aanwijzen voor nieuw groen, ter compensatie.'' Tussen het nieuwe wijkje en Ternate moet een groene buffer komen.

Die laatste punten zullen terugkomen in het ontwerpbestemmingsplan, dat voor deze ontwikkeling nog wordt gepubliceerd. In dat plan moet ook aandacht zijn voor onder meer voldoende parkeerplaatsen (54 in totaal), speelvoorzieningen, waterberging en een goede ontsluiting richting Eilanden-Oost. Zo moet er een voetpad komen dat aansluit op een bestaande opening tussen bouwblokken aan Ternate, zodat er een rechtstreekse verbinding ontstaat richting de nieuwe Jumbo-supermarkt. Aandacht in het plan moet er volgens het college ook zijn voor extra autoverkeer richting Ternate, evenals een keervoorziening voor de vuilniswagen, omdat het nieuwe wijkje straks in een doodlopende hoek ligt.

Het aantal goedkope woningen onder de 175.000 euro is met vier stuks in dit plan lager dan volgens de gemeentelijke woonvisie de bedoeling is bij nieuwbouwplannen. ,,Dat lagere percentage kan worden verdedigd op basis van de ontwikkeling van de bouwkosten en de hogere duurzaamheidseisen die aan woningen worden gesteld'', aldus het college. ,,Daardoor wordt het lastiger om beneden 175.000 euro een volwaardige nieuwbouwwoning op te leveren.''
 
 

 
 

Onze klanten


Kolk Report


Aanvragen! Archief


Mail een vriend

Vul onderstaand formulier in om deze pagina naar één of meerdere personen te sturen: 

 


 

 


 

 


 

 

#NAAM wordt vervangen door de namen van de personen.
#UWNAAM wordt vervangen door uw naam.
#PAGINA wordt vervangen door de door te sturen pagina.

 

 


×

Kolk Report aanvragen

Vul onderstaand formulier in om de nieuwste Kolk Report te ontvangen:


 

 


 

 
×