Kolk en Koepel maken plaats voor huizen

Dinsdag 14 Maart 2017

 
Met de aanstaande verhuizing van Bouwbedrijf van de Kolk aan de Koningsweg in Garderen komt er op deze plek en het naastgelegen braakliggende perceel van Zevenbergen midden in het dorp ruimte vrij voor woningbouw.

Ook de huidige locatie van dorpshuis De Koepel aan de Putterweg leent zich voor nieuwe woningen. In totaal leveren de twee plekken globaal zo'n 40 tot 45 nieuwe woningen in het dorp op.

Dat is momenteel in ieder geval de gedachte bij de gemeente Barneveld, meldt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. ,,Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover formeel nog geen besluit genomen, maar de eerste gesprekken worden nu wel gevoerd. Uitgangspunt is dat de woningbouw in fases vanaf 2019 gerealiseerd gaat worden, waarbij we vooral denken aan verschillende typen woningen.''

In Garderen is volgens hem de komende jaren vooral vraag naar seniorenappartementen en levensloopbestendige woningen waarin mensen langer in hun woning kunnen blijven wonen. Welke verdeling in type woningen er op de twee bouwlocaties precies moet komen, moet nog verder worden uitgewerkt. De Van de Kolklocatie en Zevenbergen zou goed zijn voor in totaal 25 nieuwe woningen, op de plek van De Koepel is, afhankelijk van de woningtypen, ruimte voor maximaal 20 nieuwe huizen. De huizen zouden in een tijdsbestek van vier tot vijf jaar gebouwd kunnen worden.

Bouwbedrijf van de Kolk verwacht de huidige locatie volgend jaar te verlaten. Eerder al werd duidelijk dat het bedrijf verhuist naar een nieuwe locatie aan de Koningsweg, aan de rand van het dorp. ,,In juni starten we op deze plek met de sloop van het pand van ruitersportzaak Heeja, zodat we hier na de zomervakantie kunnen starten met de bouw van ons nieuwe onderkomen'', zegt directeur Henk van de Kolk. Heeja op haar beurt verhuist eind deze maand naar een nieuwe locatie aan de Amersfoortseweg in Nieuw Milligen, recht tegenover restaurant Buds, meldt eigenaar Rodney te Pas. ,,Dat is voor ons een perfecte plek, goed bereikbaar en aan een drukke doorgaande weg.'' Het nieuwe dorpshuis voor Garderen verrijst nst het nieuwe onderkomen van Van de Kolk, tegenover de begraafplaats.

Van de Kolk verhuist vooral wegens ruimtegebrek op de huidige locatie. ,,De afgelopen jaren zien we dat we steeds meer vergader- en kantoorruimte nodig hebben, door toenemende werkzaamheden op het gebied van calculatie en administratie. We hebben op onze locatie in de loop der tijd heel wat vertimmerd, maar op een gegeven moment loop je tegen de grenzen aan'', Van de Kolk.

Met de bouw van een nieuw multifunctioneel dorpshuis met onder meer bar, oefenruimte, peuterspeelzaal en sportzaal ging de Barneveldse gemeenteraad eind september akkoord. De gemeente trekt hier 1,7 miljoen euro voor uit. De huidige Koepel uit de jaren zeventig is verouderd en de ruimten passen niet bij het huidige gebruik. ,,De voorbereiding voor het bouwproces loopt inmiddels, daarvoor is nu een gedetailleerd actieplan opgezet'', zegt Ton van Krevel namens dorpscommissie Garderen Vooruit. ,,De verwachting is dat de bouw van het nieuwe dorpshuis begin volgend jaar van start gaat.''

Bron: http://barneveldsekrant.nl/lokaal/kolk-en-koepel-maken-plaats-voor-huizen-221266

Foto's voor Kolk en Koepel maken plaats voor huizen:
Onze klanten


Kolk Report


Aanvragen! Archief


Mail een vriend

Vul onderstaand formulier in om deze pagina naar één of meerdere personen te sturen: 

 


 

 


 

 


 

 

#NAAM wordt vervangen door de namen van de personen.
#UWNAAM wordt vervangen door uw naam.
#PAGINA wordt vervangen door de door te sturen pagina.

 

 


×

Kolk Report aanvragen

Vul onderstaand formulier in om de nieuwste Kolk Report te ontvangen:


 

 


 

 
×