Boni verhuist naar Gervenhof

Vrijdag 25 Mei 2018

 
De Boni Supermarkt verhuist vanaf de Dorpsstraat in Putten naar een deel van het binnenkort leegstaande pand van meubelzaak Kok.

De bedrijfsvoering van deze laatste zaak stopt. De eigenaren hebben met bouwbedrijf Van de Kolk een overeenkomst gesloten over de herontwikkeling van de locatie.

Met de Boni supermarkt verhuist ook de daar gevestigde bloemenwinkel mee naar de nieuwe locatie. Verder heeft de Kringloopwinkel aangegeven de activiteiten te willen verplaatsten naar het voorste deel van dit pand aan de Achterstraat. De Kringloopwinkel is nu nog aan de Dorpsstraat/Engweg gevestigd. De grond aan de Dorpsstraat grenst aan het perceel van de Boni.

GESLOOPT  Het bestaande pand van Kok wordt gedeeltelijk gesloopt. Het aantal vierkante meters winkeloppervlak wordt aan de Gervenhof teruggebracht tot rond de 1.600 vierkante meter voor de Boni, de bloemenwinkel mag maximaal 150 vierkante meter ruimte in beslag nemen. Voor de Kringloopwinkel komt duizend vierkante meter winkelruimte beschikbaar aan de zijde van de Achterstraat.

Boven de supermarkt komen, volgens het huidige plan, zestien appartementen. Het bestaande magazijn aan de Gervenhof wordt verbouwd tot een ruimte van bij voorkeur maatschappelijke en/of zakelijke dienstverlening. Het college van burgemeester en wethouders eist tevens dat de parkeercapaciteit wordt uitgebreid. Het plan wordt 24 mei voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte die dan een oordeel kan vellen.

ONDERZOEK  Uit onderzoek van de Boni blijkt dat er nog ruimte is voor rond de vijfhonderd vierkante meter extra winkeloppervlakte. Kans op leegstand wordt uitgesloten omdat, ook in regionaal niveau, geen knelpunten aanwezig is. Uit het onderzoek blijkt tevens dat verplaatsing van de Boni-supermarkt naar de Gervenhof mag worden gezien als een duidelijke verbetering voor het centrum. Mits de parkeer- en logistieke gevolgen adequaat worden opgelost.

Uit planologisch oogpunt wordt de bouw van woningen aan de zijde van de Gervenhof door het college gezien als een acceptabele ontwikkeling. Hierdoor kan het parkeerterrein meer een pleinfunctie krijgen en wordt de leefbaarheid versterkt.

AANKOOP  Bouwbedrijf Van de Kolk heeft zowel met de eigenaar van het huidige pand van de Boni als de Kringloopwinkel een akkoord bereikt over de aankoop van deze beide locaties. Voorwaarde van het college is dat de winkelfuncties volledig komen te vervallen. Beide terreinen worden vermoedelijk ingevuld met woningbouw. Hierbij geldt dat vijftig procent moet worden gebouwd in de goedkope sector.

De gemeente is bereid een stuk grond aan de Achterstraat te verkopen voor uitbreiding van de parkeercapaciteit.

Bron: De Puttenear.nl d.d. 24-05-2018


Onze klanten


Kolk Report


Aanvragen! Archief


Mail een vriend

Vul onderstaand formulier in om deze pagina naar één of meerdere personen te sturen: 

 


 

 


 

 


 

 

#NAAM wordt vervangen door de namen van de personen.
#UWNAAM wordt vervangen door uw naam.
#PAGINA wordt vervangen door de door te sturen pagina.

 

 


×

Kolk Report aanvragen

Vul onderstaand formulier in om de nieuwste Kolk Report te ontvangen:


 

 


 

 
×